Concurs d’aparadors de llibreries: Bases de participació

BASES SORTEIG PREMI APARADOR LA SETMANA 2022

PRIMERA. Convoca

Amb motiu de la celebració de la 40a Setmana del Llibre en Català, la Comissió Organitzadora convoca un concurs de fotografia d’aparadors per seleccionar la imatge que millor representi l’esperit de la iniciativa. 

 

SEGONA. Objecte

Qualsevol fotografia d’aparador de llibreria o taulell que faci visibles els llibres en català, La Setmana i els materials (cartells) facilitats per l’organització. 

 

TERCERA. Condicions de participació:

a) Les llibreries que vulguin participar al concurs es poden inscriure en aquest enllaç abans del dia 22 de juliol de 2022. Entre els dies 26 i 29 de juliol, les llibreries inscrites rebran els materials de La Setmana. El material ha d’estar visible des de l’1 de setembre (o abans) i fins, almenys, el 18 de setembre.

b) El concurs és gratuït i obert a totes les llibreries de l’àmbit territorial de la llengua catalana. 

c) Cada participant ha d’enviar un mínim d’1 fotografia per entrar al sorteig. 

d) Les fotografies es presentaran sense marques d’aigua. 

e) El format de presentació serà digital JPG.

 

QUARTA. Premis

El dia 21 de setembre es farà un sorteig entre totes les llibreries adscrites i que hagin enviat la fotografia. Es concedirà un únic premi de 1.000€. El guanyador haurà de recollir el premi a la seu d’EDITORS.CAT.

 

CINQUENA. Tramesa

Els participants han d’enviar la imatge per correu-e a l’adreça llibreries@lasetmana.cat indicant a l’assumpte «Concurs aparadors» #LaSetmana22 i fent constar: nom de l’establiment, municipi, telèfon i adreça electrònica de contacte. El termini de presentació finalitzarà a les 23:59h del dia 18 de setembre de 2022.

 

SISENA. Comunicació

La resolució del sorteig es farà pública a la web de La Setmana i als perfils oficials de les xarxes socials, sense perjudici de la corresponent notificació al guanyador del concurs. 

 

SETENA. Fotografies premiades

La propietat intel·lectual de les fotografies guanyadores correspondran als autors. No obstant això, la selecció com a guanyadors comportarà sobre les fotografies la cessió exclusiva i gratuïta en favor de La Setmana de tots els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació per qualsevol modalitat, mitjà o format.

 

VUITENA. Publicitat

La convocatòria i les bases seran publicades a la web de La Setmana, a les xarxes socials oficials i notificades per correu electrònic als inscrits.

 

NOVENA. Protecció de dades

Les dades personals s’utilitzaran exclusivament per qüestions relacionades amb la participació al concurs. Participar en el concurs implicarà l’acceptació expressa de la política de protecció de dades. Mitjançant la indicació de les dades, i de conformitat amb el que estableix del Reglament 2016/679 Europeu de Protecció de Dades Personals (RGPD), s’atorgarà el consentiment inequívoc a La Setmana perquè procedeixi, en compliment de les finalitats esmentades en l’apartat anterior, al tractament de les dades personals facilitades. Les dades recollides en el decurs del concurs (d’inscripció a través del formulari i imatges dels participants i guanyadors) s’utilitzaran exclusivament per a la gestió de la inscripció, participació i difusió del concurs així com per contactar amb els guanyadors per lliurar-los el premi. Les imatges presentades al concurs de fotografia seran publicades a la pàgina web de La Setmana per tal d’exposar-les.

En el cas de fotografies en què apareguin persones amb detall, la captació de la imatge caldrà haver-la realitzat amb el seu consentiment i, en el cas que es tracti d’imatges de menors amb la corresponent autorització per part d’un tutor legal. Els/les autors/es de les fotografies es responsabilitzaran de la no existència de drets de tercers i de tota reclamació per drets d’imatge, així com l’assumpció de la responsabilitat de l’autoria i l’originalitat de les imatges.

 

DESENA. Acceptació de les bases

La participació en el concurs comporta el coneixement i acceptació per part de tots els concursants de les presents base i el ple reconeixement i acceptació del veredicte del jurat i el seu caràcter d’inapel·lable. L’organització es reserva el dret a resoldre els casos no previstos en aquestes bases.

Categories
La Setmana. Moll de la Fusta, Barcelona. Del 8 al 17 de setembre de 2023
This is default text for notification bar